Kjøller kommet, fældet og genrejst

20.12.2011: På Kommunikationsforum.dk går selvstændig konsulent, cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet, Kenn Hansen i rette med kommunikationsrådgiver Jesper Lynghus, som har kritiseret mig for at være en verdensfjern universitetsforsker

B.T. og flere andre medier havde bragt nogle udtalelser d. 17.12.2011 hvor jeg vurderede en pressemeddelelse som fodboldspilleren Nicklas Bendtner havde sendt til redaktionerne. Brevet rummede en undskyldning for Bendtners voldelige optræden ved flere lejligheder. Jeg vurderede brevet som utroværdigt. Bl.a. sagde jeg at brevet ikke kunne være skrevet af Bendtner selv og derfor egentlig underminerede oprigtigheden af hans undskyldning. Jeg foreslog at han i stedet kunne have lagt en personlig videoundskyldning op på YouTube og så sendt en kort, selvskreven mail rundt til sportsredaktionerne hvori han opfordrede dem til at gå ind og se videoundskyldningen.

Nogle dage efter fandt B.T. så frem til den som havde været ghostwriter for Bendtner, nemlig kommunikationsrådgiver Jesper Lynghus. Han giver i et interview et svar på min kritik af brevet. Bl.a. siger han til B.T.:


"Jeg synes, at lektor Kjøller er en klog mand, en meget klog mand. Han har forfattet adskillige tunge bøger, og han synes f.eks., at teksten er god. Tak for det. Hvis han bliver ved sådan, kan det være, at han en dag får lov at komme ud fra universitetet og skrive et lignende brev. Eller også gør han ikke."


Kommunikationsforum.dk går selvstændig konsulent, cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet, Kenn Hansen så d. 20.12. i rette med Jesper Lynghus’ kritik. Artiklen har overskriften ”Kompetence som negativ egenskab” og påviser at Lynghus ikke kritiserer substansen i min kritik, men går efter min person, såkaldt ad-hominem-argument.

Kenn Hansen skriver bl.a.:


Magen til usympatisk svar på en helt saglig kritik, skal man lede længe efter. Argumentet er direkte uredeligt. Destillatet af det implicitte argument lyder sådan her: Kjøller er klog, men fordi han primært har bevæget sig i universitetsmiljøet, er hans analyse ikke relevant i denne sag.

Det er den slags argumenter, som oftest dumme mennesker anvender. Det sætter teoretisk viden som en modpol til praktisk anvendelig viden. Et kort, der oftest bliver kastet, når man ikke har flere substantielle indvendinger i debatten. Læserne skal grine af Kjøller, fordi hans bøger er ”tunge”, som om det er diskvalificerende i sig selv. Derudover bruges vendingen ”kan det være, at han en dag får lov at komme ud fra universitetet” som et sprogligt billede på det ubarmhjertige fængsel, der omgiver manden, som ikke har set dagslys (i al dets kommercielle herlighed) siden 40’erne. Noget, der i Kjøllers tilfælde er direkte forkert.


Læs artiklen


Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.