Journalisten anmelder komedien

Anmelderen,Brigitte Alfter, finder bogen sympatisk og roser forfatteren for ikke at være bange for at gå til sagen. Men samtidig mener hun at bogen unødigt opfinder nye ord for gamle fænomener, og at den er for elementær for journalister

Journalisternes fagblad, Journalisten, anmelder d. 18.08.2011 Den politiske Komedie.

Anmeldelsen beskriver nogle af bogens centrale pointer, bl.a. denne:

"Dene bog handler om den politiske proces -- og løfter den politiske proces op til at være det, vælgerne kan forstå. I Kjøllers verden er politikernes kommunikation af fire særlige dyder det, vælgerne forholder sig til og beslutter ud fra. Politikerne skal så prøve at give indtryk af, at de besidder passende portioner af ærlighed, idealisme, stabilitet og kompetence."

Anmeldelse fremhæver også at bogen lader journalisterne spiller med i den politiske komedie på linje med politikere (og kommentatorer):

"Journalister optræder i Kjøllers bog som ordstyrere, der måske, måske ikke prøver at få politikerne til at tale om indholdet. Journalister optræder også som dem, der kan lokkes til bestemte historier, ved at dokumenter bliver gjort vanskelige at få fat i - efter mottoet "censur er den bedste anbefaling". Journalisterne som brikker i opsætningen?

Spørgsmålstegnet udtrykker at bogens fremstilling af de politiske journalisters rolle opfattes som kontroversiel af anmelderen. Det undrer mig at man - efter at Fogh både har vundet og i høj grad administreret den politiske magt i landet gennem strategisk styring af journalister og medier (såkaldt spin) - i journalisternes fagblad kan opfatte journalister på anden måde end som en del af opsætningen.

En central vurderende passage fra anmeldelse lyder således:

"I udgangspunktet en interessant tilgang. Det kan være nyttigt at gen-tænke hele det politiske spil ved at læse en bog hvor ens egen profession bliver betragtet som noget, der kan og skal manipuleres. Alligevel er dette ikke en bog, jeg vil anbefale til journalister. Når et helt kapitel kan bære overskriften "Den politiske føljeton lever af strid", så er vi simpelthen ikke målgruppen. For det lærte vi da på første semester."

Det ville være meget fint hvis anmelderen havde ret i at alle journalister på deres første semester har indlært bogens grundopfattelse af striden som nøgle til politisk informationsspredning. Men selv hvis dette er rigtigt, så kan enhver nysgerrig journalist altså i bogen se hvilke konsekvenser det har for demokratiet at det er sådan. Bogen forsøger at afdække systemet, reglerne, bag den overflade som vi alle kan se. Dette fortæller anmelderen da også i sin anmeldelse.

Anmelderen er Brigitte Alfter som er freelancejournalist siden 2008. Hun er meget internationalt orienteret og har i fire år boet i Bruxelles og bl.a. været EU-korrespondent for dagbladet Information.

Derfor kan det kun skuffe mig at Brigitte Alfter i anmeldelsen slet ikke viser interesse for bogens forklaring af at EU-stoffet i dansk presse er dømt til at spille en beskeden rolle, selv om EU overtager mere og mere af den politiske magt også i Danmark. Det var nemlig i høj grad sejlivede paradokser som dette der fik mig til at skrive bogen. For at levere en sammenhængende forklaring på at det der ligner et paradoks som jævnligt medfører megen jammer fra journalister og andre, bare er en nødvendig følge af Den politiske Komedie. Ærgerligt at fagbladet Journalisten ikke fanger denne ikke-banale pointe i anmeldelsen.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.