Komedien i grænselandet

"Det er en polemisk bog med mange udokumenterede påstande, men tankevækkende læsning," skriver bladet Grænsen om Den politiske Komedie.

Anmelderen, redaktør Erik Lindsø, refererer engageret væsentlige pointer i bogen.

Bl.a. hedder det: "Bogen rummer afslørende analyser af spin, løgn og bedrag i dansk politik. Som læser får man undervejs anfægtelser, hvis man hører til dem, der lader politik handle om det, man ser på TV og ikke orienterer sig i medier, hvor den politiske substans - selve sagen - behandles."

Desuden skriver Lindsø: "Kjøller beskriver en fordummelse, der er opstået mellem politikere, medier og borgere - en bermudatrekant, som et demokrati ikke kan manøvrere igennem. Det er en polemisk bog med mange udokumenterede påstande, men tankevækkende læsning."

Bogens forfatter karakteriseres med ordene "Klaus Kjøller har i mange år været en enfant terrible i opholdsrummet mellem politik og medier."

Bladet Grænsen er medlemsblad for Grænseforeningen. Bladet udkommer seks gange årligt i et oplag på ca. 22.000.

Forfatterens kommentar til anmeldelsen
Den engagerede læsning varmer mig. Men anmelderen har jo klart opfattet bogen som om den rummer en afstandtagen til Den politiske Komedie som den afdækker. Men det mener jeg må stå for anmelderens egen regning. Tværtimod rummer bogen en meget klar accept af komedien som demokratiets bærende institution. Helt uden afstand og forbehold.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.