Hjemmeværnet kan besejres, men det koster

Klumme i Totalforsvar Københavns blad, Feltpost, som udkommer fire gange om året i et oplag på 16.000.

Klummen hed ”Hjemmeværnet kan besejres, men det koster”. Totalforsvarsregion København har ca. 10.000 frivillige hjemmeværnssoldater og dækker hærhjemmeværnet i samme område som Region Hovedstaden. Læs klummen her.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.