Udnævnt til studieleder

For første gang i mange år skriver jeg i øjeblikket ikke på en bog. Til gengæld skriver jeg på den store, levende tekst om et universitetsinstitut.

Hvorfor dog frivilligt påtage sig dette dødsyge administrative job? vil mange med lidt kendskab til universitetslivet måske spørge. Det er et job med et meget dårligt ry iblandt universitetslærere.

O.k. Jeg søgte det fordi der var en del der spurgte mig. Det skal der måske ikke så meget til. Men jeg syntes at de spurgte på en god måde. Så jeg ansøgte og fik det efter institutlederens og studienævnets enige indstilling.

Ja, jeg synes at det er en vigtig opgave at være med til at få instituttet til at fungere godt. Jeg er tilhænger af god ledelse og effektiv administration. Også på universitetet. Det er interessant at være med til at skabe organisatoriske rammer som får folk til at yde deres bedste. Både det videnskabelige og det administrative personale. Det skylder vi ikke mindst de studerende.

Vil jeg så stadig få tid til at skrive bøger og artikler? Officielt er jobbet på 20 timer ugentligt. Dette skulle jo give rimelig tid til også at forske og formidle. Men jeg må indrømme at jeg siden jeg blev studieleder (dette skrives i begyndelsen af 2008), har arbejdet mindst 50 timer om ugen udelukkende i jobbet som studieleder. Hertil den specialevejledning og bedømmelse som jeg stadig har som lektor.

Men jeg håber stadig at det bliver muligt at skrive en bog indimellem. Det er jo nødvendigt.

Ifølge universitetslovens § 18, stk. 5, har studielederen til opgave “i samarbej-
de med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning
og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen “. Studielederen refererer til institutlederen. Jeg er ansat for to år.

Læs mere om instituttet her >>Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.