Manden med de mange hatte

Portrætartikel i Lixen af min ringhed. Artiklen har overskriften: "Manden med de mange hatte” Videre hedder det: ” Lektor og forfatter Klaus Kjøller er en af de mest citerede eksperter i danske medier. Årsagen er, at han ikke har været bleg for at udtale sig om hvad som helst. Selv mener han, at det er høfligt, at fortælle hvad man ved om de emner, man har forstand på. Og, at det er vigtigt, at komme frem med sin egen personlige holdning.” (Originalens tegnsætning er bibeholdt).

Artiklen er skrevet af Troels Trier, dels ud fra et interview, dels ud fra materiale (billed og tekst) fundet på mit netimperium – dog trækkes der slet ikke på netimperiets universitære ressourcer. Lixen er de studerendes avis ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet. Den skrives af de studerende. Udkommer otte gange om året i et oplag på 1200. Se mere på www.lixen.dk (som i skrivende stund dog ikke ser ud til at være opdateret siden seneste årsskifte).

Budskabet i artiklen er at jeg udtaler mig om hvad som helst ved mindste anledning. Men der gives god plads for mine modargumenter, hvoraf flere direkte dementerer artiklens overordnede budskab. Artiklen er stimulerende ambivalent i sin portrættering af sit offer. Og den peger på nogle væsentlige pointer i meningsindustrien, bl.a. ved at citere fra kommentaren ’Anti-kommentar’.

Angående et enkelt punkt, den såkaldte ’røvsag’ fra foråret 2007, har jeg måttet skrive til forfatteren for at præcisere fremstillingen. I artiklen står at mine udtalelser medførte ”et ramaskrig og en stormflod af debatindlæg. Klaus Kjøller måtte i en pressemeddelelse beklage ordlyden af sine udtalelser. Selve budskabet står han stadig ved.”

Jeg har efterfølgende gjort Troels opmærksom på følgende: ”Den pressemeddelelse som blev udsendt efter mit møde med rektor d. 22/5 07 rummede ikke nogen beklagelse over ordlyden af mine udtalelser. Den lød således – og var i øvrigt forhandlet på plads på vores møde:


Studerende bedømmes på fagligheden

22-05-2007
Nogle medier har i de seneste dage refereret lektor Klaus Kjøller for udtalelser om sammenhæng mellem de studerendes fremtoning ved eksamen, herunder sexappeal, og deres eksamensresultat. Det får rektor Ralf Hemmingsen og dekan for Det Humanistiske Fakultet, Kirsten Refsing, til at præcisere.

– Selvfølgelig er det fagligheden, der er i fokus, når man går til eksamen. Det skal der ikke være tvivl om. Og selvom Klaus Kjøller har ret i, at personligheden og fremtoningen – gestikken, mimikken – spiller ind ved ethvert møde mellem mennesker, er det den faglige præstation, censor og eksaminator bør og må bedømme de studerende på, siger de.

– Det er de studerendes fremtid, det handler om. Kandidaternes faglige niveau er KU's kvalitetsstempel. En fair og velbegrundet bedømmelse ved eksamen er derfor altafgørende, siger de.

På denne baggrund opfatter universitetets ledelse sagen som afsluttet.

Kontakt: Kommunikationschef Jasper Steen Winkel, tlf. 28 75 42 62
Nyheder »

Jeg har ikke selv udsendt nogle pressemeddelelser i sagen. Men jeg har sammen med journalister som efterfølgende ringede og spurgte mig hvad meningen var, udlagt teksten i retning af at rektor ikke syntes at det var særligt smart hvis jeg fortsat brugte billeder og ord med seksuelle konnotationer når jeg gav eksamensråd.”

Men det er jo en detalje i en stort set udmærket artikel som argumenterer fint for og imod min offentlige figur.

Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.