Populisme

31-03-2019: Måske foregår det virkelig interessante for landets 6 % politiske nørder bag kulisserne. Men det virkelig interessante for de resterende 94 % af vælgerne foregår på scenen.

Der tales meget om populisme for tiden. Fænomenet menes at optræde i mange europæiske demokratier, bl.a. Italien, Frankrig, Tyskland og Sverige. Her i Danmark har betegnelsen tidligere også været brugt om Dansk Folkeparti. Men efter dette parti er blevet mere stuerent med en tidligere formand placeret i Folketingets formandsstol, og med sit programpunkt om mærkbare begrænsninger i indvandringen overtaget af to ikke-populistiske, gamle partier, Venstre og Socialdemokratiet, så hører man yderst sjældent i dag udtrykket ’populistisk’ brugt om DF.

Det er vanskeligt at definere udtrykket ud over, at det er et negativt udtryk, som bruges af det politiske etablissement – både etablerede partier og etablerede medier – om nyopdukkede partier, som truer den etablerede orden. Det gør de typisk, hvis de får store stemmetal. ’Populistisk’ bruges aldrig af de såkaldt populistiske partier om sig selv.

Forleden bidrog jeg med et foredrag til Arena Summit 2019 om denne tendens til populisme i demokratierne.

Læs hele kommentaren.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.