Ølmarkedet sikrer togdriften

04-01-2019: De to direkte berørte organisationer, Carlsberg og Banedanmark, reagerer ikke lige effektivt på den tragiske togulykke på Storebæltsbroen med otte dræbte.

Carlsberg, som er nødt til at sørge for, at ølkunder fortsat finder firmaet sympatisk og anstændigt, skifter omgående øltog ud med lastbiler. Først når transportfirmaet DB Cargo føler sig sikre på, at det er sikkert at køre med øltog igen, vil kørslen blive genoptaget.

Helt modsat reagerer Banedanmark, som har ansvaret for sikkerheden i togdriften. Her ændres intet, medmindre man tvinges til at indse, at det er umuligt at fortsætte, som om intet er hændt. Handlingslammelsen polstres af afslappet træghed og uvidenhed:

Banedanmark er ikke sikker på, at det efter ulykken er spor usikkert at køre øltog efter de gældende regler. Og Banedanmarks chef, Martin Harrow, vidste ikke, hvor gamle sikkerhedsreglerne var på ulykkestidspunktet om onsdagen. Da Banedanmark så om torsdagen finder ud af, at reglernes blev ændret for ca. et halvt år siden, kan de ikke forklare, hvorfor reglerne nu er, som de er. Og Banedanmark er stadig ikke, ifølge Jyllands-Posten, klar over, hvad der står i den tilladelse til kørsel, som de forulykkede øltogvogne skulle have.

I tilfælde af dødsulykker i togdriften så øger ølmarkedet togsikkerheden med langt større effektivitet end Banedanmark.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.