Sapiensskabte klimarædsler

09-10-2018: Det er en uanstændig grovhed at kalde klimaforandringerne menneskeskabte.

I kølvandet på den seneste FN-klimarapport ses i øjeblikket mange avisoverskrifter som denne: ”Der er stadig håb om, at vi kan redde Jorden fra menneskeskabte klimaforandringer.”

Men de problemer vi har, er alle skabt af homo sapienser. Ikke af andre arter af menneskeslægten. Derfor er det en grovhed at kalde klimaforandringerne menneskeskabte. De er udelukkende sapiensskabte.

F.eks. levede homo neanderthalis i 500.000 år i Europa og Mellemøsten uden at forurene spor. Men så for 70.000 år siden begyndte vi homo sapienser at brede os fra Østafrika, hvor vi havde tilbragt vores første 130.000 år uden at gøre særligt væsen af os. Og uden at forurene. Men snart efter havde vi gjort kål på alle de miljørigtige neanderthalere. Og her de seneste 200 år er vi så ved også at gøre kål på os selv og resten.

Heller ikke nogen af de andre uddøde menneskearter f.eks. homo erectus og floresiensis forurenede planeten. Vi sapienser bør derfor ikke med tendentiøse avisoverskrifter om ”mennesket” forsøge at smøre en del af ansvaret ud over uskyldige menneskearter, vi har udryddet.

Læs kommentaren Homo Sapiens Sisyfos
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.