Sprognævnets u-vending

09-03-2018: Men der findes en vej tilbage for Nævnet. Nemlig at gøre sig nødvendig for Folketingets kontrol med regeringens sprogødelæggende brug af bullshit.

Støttet af sprogprofessorer kæmper Dansk Sprognævn mod udflytning til Bogense. Men det er efterhånden blevet klart, at den eneste instans, der kan stoppe regeringen i at udflytte en institution, er Folketingets Præsidium.

Formand Pia Kjærsgaard reddede Ombudsmanden, Rigsrevisionen og Statsrevisorernes sekretariat med begrundelsen, at det er naturligt, at institutioner, som Folketinget har sat til at kontrollere regeringen, er placeret i hovedstaden. Selv Det Økonomiske Råd ryger til Horsens, trods appeller fra internationale netværk og fra EU-organer.

Så Sprognævnet er dømt til Bogense.

Men der findes en vej tilbage for Nævnet. Nemlig at gøre sig så nødvendig for Folketingets kontrol med regeringens brug af sprogødelæggende bullshit, at det med præsidiets mellemkomst beordres babu-babu tilbage til hovedstaden.

Ekstra: Læs kort om ’bullshit’ som et præcist, fagligt udtryk af stor betydning for politisk kommunikation.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.