Erik Hansen var mange ting

06-09-2017: Sprogforsker, professor, formand for Dansk Sprognævn, forfatter, stifter af populært tidsskrift, sproglig klummeskriver, klichéhader og kommarevolutionær.

NB: mindeordene er ikke kun skrevet, men også kommateret i respekt for Erik Hansen. 
 
Erik Hansen døde d. 2. september. Den 18. september ville han være fyldt 86 år.

En af hans mange fremragende bøger hedder ”Dansk er mange ting” (1968, sammen med Harald Steensig). Rigtigt. Og Erik Hansen var som fagperson selv usædvanligt mange ting.

Han er den danske fagbogsforfatter som har betydet mest for mig. Hans bøger har direkte inspireret flere af mine. Og hans måde at udfylde sin universitetsstilling på – med stor vægt på anvendt sprogforskning og bred formidling – gav mig mod på at gøre det samme.

Men først og fremmest var han en oprører som jeg syntes jeg kunne genkende mig selv i. Ikke en oprører som anførte en flok. Eller som tilsluttede sig et oprør som andre havde startet. Han var en oprører i sig selv. Hans tilgang til tingene var oprørsk.

Han gad hverken klichéer, spytslikkeri eller bullshit – hverken i videnskab eller nogen andre steder. Sandheden skulle frem, så direkte som muligt. Gerne provokerende, men aldrig groft.

Denne ulyst til klichéer m.m. kunne få ham til at virke uhøflig på fremmede. Det forhindrede også  – som man ellers ofte ser på universitetet – at han som professor samlede et hof omkring sig og byggede et fagligt imperium. Han afskyede sproglig manipulation så intenst, at han aldrig fik anden magt end den som hans sproglige indsigter, energi og fantasi i formidlingen gav ham. Den flok som han selv engang kaldte sine elever, bl.a. Jørn Lund, Ole Togeby, Steffen Heger, Lars Heltoft og min ringhed, var der fordi han inspirerede os, og fordi vi beundrede ham. Det var for os belønning nok.

Læs hele nekrologen.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2017

Nogle grovheder er værre end andre.