Roskilde, vær beredt!

08-08-2017: Roskildefestivalen bør lære af spejderne: 1) væk med alkohol og stoffer, 2) tilmeldte til festivalen bør gennem vinter og forår hver uge mødes i mindre grupper og træne i at tage duelighedstegn og i at rejse og nedtage telte.

I anledning af afslutningen af en gigantisk spejderlejr i Sønderjylland har flere medier sat svinestien efter Roskildefestivalen i kontrast til de klinisk rensede arealer efter spejderlejren. Godt, for det viser, at dansk ungdom jo godt kan rydde op efter sig. Roskildefestivalen bør lære af spejderne: 1) væk med alkohol og stoffer, 2) tilmeldte til festivalen bør gennem vinter og forår hver uge mødes i mindre grupper og opbygge en Roskilde-korpsånd, træne i at tage duelighedstegn og træne i rejsning og nedtagning af telte, indøve almindelig disciplin og ”Vær beredt!”. Til Roskildes forsvar kan anføres, at hvis spejderne var mødt op uden anden forberedelse end en dyr billet og en ramme øl, så havde spejderlejren bagefter set værre ud end festivalen på grund af alt det efterladte tømmer.

Læs Groft sagt’en på b.dk.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.