Mental indflytning

Groft sagt vil i stedet foreslå, at man beder forældre til børn med indvandrerbaggrund lade deres kropslige indflytning i landet blive fulgt op af en mental indflytning, så de lærer at tale så godt dansk, at deres børn forstår, hvad de siger.

Ekstra undervisningstimer i arabisk, tyrkisk, somali og andre modersmål hjælper ikke børn med indvandrerbaggrund til at blive bedre til dansk. Heller ikke flere dansktimer eller sprogstøtte hjælper. Det er konklusionen af et stort dansk forsøg, som Undervisningsministeriet har gennemført i 2013 til 2015. Men i Berlingske onsdag benægtede skoleledernes formand, Claus Hjortdal, undersøgelsens holdbarhed. Han synes, at vi i stedet bør sende forskere til lande, der løfter indvandrerbørn sprogligt markant bedre end os, f.eks. Holland. Groft sagt vil i stedet foreslå, at man beder forældre til børn med indvandrerbaggrund lade deres kropslige indflytning i landet blive fulgt op af en mental indflytning, så de lærer at tale så godt dansk, at deres børn forstår, hvad de siger.

Læs Groft sagt’en på b.dk.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.