Breaking Bullshit i Forskerforum

01-03-2017: Månedsbladet for landets forskere, "Forskerforum", bringer uddrag af Breaking Bullshit.

Se Forskerforums forside i større format Uddraget er fra romanens begyndelse. Bladet introducerer uddraget således:

"Sprogforskeren Frank With - som har forsket i kommatering i årevis uden at publicere - er til MUS-samtale med sin institutleder. Han må gribe til en nødplan og oversælge sin forsknings perspektiver for ikke at blive fyret. Og da perspektiverne slår igennem i medierne, bliver dekanen og forskningsdekanen begejstrede. Projektets reklameværdi kan redde fakultetets EU-konference."

"Forskerforum" er medlemsblad for Dansk Magisterforening, DM’s universitetsansatte, DM’s forskningsinstitutionsansatte, DJØF’s undervisnings- og forskningsansatte samt Pharmadanmarks undervisnings- og forskningsansatte. Bladets oplag er 7.900 eksemplarer, og det udkommer 9 gange om året, den første uge i hver måned.

Læs mere om "Breaking Bullshit".
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.