Den politiske komedies paradokser -- nu også paperback

18-05-2016: Tv-nyhedsmedierne giver nye kendsgerninger mening ved igen og igen at udsende nyhedsudsendelsernes bærende budskab: Intet egentligt nyt. Alt væsentligt ved det gamle (Nyhedsudsendelsernes paradoks).

Citat fra bogen (s. 68): "Over alle de specielle paradokser:

• Forståelsesparadokset, s. 24 (sidehenvisninger til bogen)
• Nyhedsudsendelsernes paradoks, s. 41
• Demokratiets paradoks om diskussionen som ikke findes, s. 49
• Voldsparadokset, s. 60
• Demokratiets paradoks om det betydningsløse individ, s. 63
• Demokratiets paradoks om den enkelte stemmes ligegyldighed, s. 65
• Demokratiets paradoks om partiprogrammernes død, s. 67

ligger det store meta-paradoks:

• Den politiske komedies grundlæggende paradoks om at verden ikke er retfærdig, men at den kun er til at udholde hvis den er retfærdig, s. 39.

Paradokserne rummer de modsigelser der er mellem demokratiets erklærede værdier og de faktiske forhold ”i jernindustrien”." (citat slut).

Køb bogen på SAXO.com eller i enhver anden boghandel.

Yderligere et par citater til din stimulation (eller væmmelse):

"Det der foregår ved sådanne religiøse ritualer, er altså at paradokset om at der findes en gud som både er alvidende, almægtig og god, og at virkeligheden samtidig rummer naturkatastrofer, store ulykker og personlige tragedier, manes bort ved at alle hengiver sig til et ritual som bestyrker deltagernes tro på guden. Og jo værre katastrofe og ulykke, jo mere intenst og følelsesmættet udføres ritualet.
Samme mekanisme er på spil når den politiske komedie spiller. Alle store paradokser i dansk demokrati manes bort ved at politikere, medier og vælgere kaster sig ud i den politiske komedie." (citat fra bogen, s. 38).

"Den politiske komedie er den bedst tænkelige løsning på problemet om hvordan den enkelte borger lever frit i en kaotisk, tilfældig virkelighed og samtidig sammen med de andre borgere bevarer en beroligende illusion om retfærdighed og mening. Og i dette beroligende ritual indgår bullshit. Mediers og eksperters kritik af politikere for dette og andet beroliger fordi det er en gentagen, velkendt kritik uden effekt. Kritik uden effekt spiller en stor rolle i Den politiske komedie. Især den intellektuelle elites kritik af medier for at overforenkle og af politikerne for at være populistiske. Det er rent ritual uden anden effekt end beroligelse af borgerne ved gentagelse af de samme episoder og pointer i føljetonen." (s. 57).

Læs mere om bogen og dens hårde kendsgerninger.

Køb bogen på SAXO.com eller i enhver anden boghandel.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.