Sprogets Vej - the hard way

03-12-2015: "Sprogets Vej til Sindets Fred, 2. reviderede vej - nu med Dit og Dat" kan nu også fås som hardback. Den er mere slidstærk end hæftede eksemplarer, og derfor god til den lange vandring gennem de mange fristelser frem mod Den Evige Tavshed i Det Femte Stadium på Sprogets Vej.

Hvad er Den Evige Tavshed?

Det er en tilstand som ikke kan beskrives udefra, men som kun kendes indefra af den som har nået den. En tilstand som ligger hinsides det sprogligt begribelige, en tilstand af intens, stum væren. Den Immanente Transcendens, Dit, som driver enhver vandrer frem gennem de første fire stadier, bliver i Femte Stadium til en total, omsluttende transcendental tilstand: Der er ikke flere grænser at overskride.

I denne tilstand forenes du med Den Allyttende Tier, Dat, i en tilstand af altomfattende tavshed, harmoni og meningsfuldhed. Din tale har nået målet, og der er ikke mere at sige. Tilbage står kun den rene, ubrudte lytten.

Læs mere om bogen


Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.