Dumt spørgsmål

27-03-2015: Når tyranner fjernes af demokratiers militær, hvorfor er det så altid religiøse grupper, der kæmper om at genindsætte deres gud som enehersker?

Hvorfor bekæmper fanatiske, demokratiske militser ikke de religiøse militser? Hvorfor kæmper ingen militser for det tolerante, åbne demokrati, som var hele ideen med at vælte tyrannen? Fordi kun folk, der tror på et evigt liv efter døden hos deres elskede gud, kan mobilisere den fanatiske dødsforagt, som er nødvendig for at bekæmpe folk, der tror på et liv efter døden hos en konkurrerende gud. For at få fanatiske militser til at kæmpe for demokrati, må vi opfinde en religion, som går ud på, at Gud kommer med evigt, herligt liv her på jord til alle borgere, når demokratiet faktisk er indført. Altså en forbedret udgave af Danmark. Måske findes sejrende demokratiske militser ikke ude på slagmarkerne, fordi alle potentielle militskæmpere er flygtet til Danmark, fordi de ikke kan tro på, at selv den mægtigste gud kan skabe noget bedre på jord.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.