Vælgeren og partiprogrammerne

02-11-2014: "Vælgeren og partiprogrammerne. En aktuel, sproglig-politisk analyse" udgives nu som e-bog. Den udkom første gang som p-bog i 1973. Selv om det er 41 år siden den udkom første gang, så er alle dens pointer om partiprogrammernes indholdsløshed stadig intakte. Desværre.

Bogen er en urevideret e-version af den p-bog af samme navn som udkom i 1973.

Den vigtigste, officielle kilde til viden om hvad et politisk parti står for, er partiprogrammerne. I ”Vælgeren og partiprogrammerne” påvises det at det erklærede mål med disse programmer: at informere vælgeren, skydes til side for et andet, uerklæret mål: at hverve så mange tilhængere som muligt. Med dette mål for øje lader man sproget gå i tomgang med platheder, banaliteter, vagheder m.m.m.

Vælgeren og partiprogrammerne” gør rede for de faktorer der tilsammen danner den kommunikationskløft som findes mellem politikere og den almindelige borger. Konklusionen på undersøgelsen er at hvis vælgeren skal afgøre hvilket parti han vil støtte, så kan det ikke nytte noget at studere programmernes verbale ritualer; han skal i stedet vurdere partiernes politiske praksis.

Ud over at være en afsløring af det politiske sprog er ”Vælgeren og partiprogrammerne” et eksempel på hvordan man kan analysere ikke-finlitterære tekster. Bogen er en introduktion til pragmatisk sproganalyse, dvs. analyse af sprogbrug i social sammenhæng.

Se forsiden i stort format.

Sagt om bogen:

”Kjøller er kompromisløs, humoristisk og skarp hele vejen igennem.” (Berlingske Tidende)

”KLAUS KJØLLERS både morsomme og gennemborende analyse af danske partiprogrammer er en stimulerende og tankevækkende "frækkert" - ikke mindst i en valgkamp. Den virker netop så selvstændiggørende og kritisk, som Kjøller tror, at politikerne ønsker, at vælgeren skal være.” (Ole Karup Pedersen i Information)

”Den foreliggende bog og vælgernes reaktion for tiden vil formentlig sætte en revision i gang af partiprogrammer og deres form.” (Leder i Jyllands-Posten)

Læs forfatterinterview i Ekstra Bladet og anmeldelser i Politiken, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Information. Læs også bogens omtale i ledere i Jyllands-Posten og Viborg Stifts Folkeblad.

Køb bogen på SAXO.com.

Titel: Vælgeren og partiprogrammerne. En aktuel, sproglig-politisk analyse
© 2014 Klaus Kjøller
Forside: 1973-udgavens forside er indlejret.
Published by SAXO.com
Bogen er sat med ePub Maker 1.7
ISBN 9788740417395
2. udgave, version 03-11-2014 11:01 (første version: 02-11-2014; 1.udg. som p-bog, Borgens Forlag i serien Borgen Basis, 1973)
Pris 73 kr.


Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.