Spindoktor går igen

18-02-2014: Nemlig bogen "Spindoktor" fra 2001. Bogen som allerede i foråret 2001 forudsagde Foghs magtovertagelse omkring juletid. Og som helt sensationelt profeterede at Socialdemokratiet først ville vende tilbage til ministerierne ti år senere. Bogen som formulerer og begrunder de ti simple regler som spin kører efter - uanset om årstallet hedder 2001 eller 2014

Bogen er en i princippet urevideret e-bogs-version af den oprindelige p-bog ’Spindoktor’ som udkom første gang i 2001. Bogen forudsagde både at Venstre ville tage magten i 2001, og at Socialdemokratiet først igen ville blive regeringsparti ti år senere. Bogen giver et praktisk indblik i spindoktorarbejdet som det foregik i Danmark op til 2001. De omkring 10 spin-regler som opstilles i kapitlet ”Spindoktorernes grønspættebog”, bestemmer stadig spinspillet i dag.

Bogen fortæller en række autentiske historier som analyseres og kommenteres: Blev medierne håndteret vellykket? Opnåede spindoktoren hvad han ville, eller blev det et selvmål? Lod journalisterne sig manipulere eller gennemskuede de spillet? Måske gennemskuede de det, men var ude af stand til at yde et modspil på grund af deadline og knappe ressourcer? Og hvad med borgerne: Var det etisk forsvarligt, hvad er foregik? Kan der udledes nogle generelle indsigter af forløbet? Svækker eller styrker det vores politiske system at der foregår den slags?

Du kan hade dem, eller elske dem. Men du er nødt til at leve med dem; for de har dig i deres spin.

Sagt om Spindoktor i 2001:

”Bogens styrke ligger i høj grad i, at den ikke professionelle læser får en både livlig og redelig anskuelsesundervisning i, hvordan "doktorerne" sætter politiske historier i spin. […] bogen kan anbefales. Den giver et letlæseligt og jordnært og informativt bidrag til at forstå, hvor langt moderne politik er kommet i spin."
Ralf Pittelkow, Jyllands-Posten

”Kjøllers bog er en art spilleregler til det nye politiske spil. Den er god og brugbar læsning for alle, der beskæftiger sig med journalistik og politik."
Troels Mylenberg, Weekendavisen

"Fejlslutningen er, at fordi der bliver flere skriverkarle og informationsmedarbejdere i ministerier og politiske organisationer, som laver rugbrødsarbejde med pressemeddelelser og er ghostwritere på politikernes læserbreve, så vil det føre til spindoktori i stor stil."
Jakob Fuglsang, Politiken

”Kjøller går måske selv med en spindoktor i maven"
Karsten Svensson, Berlingske Tidende

”[Kjøller] har en flydende pen og skriver i det hele taget meget underholdende. Der er elementer af fiktion, der er råd til kommende spindoktorer – spindoktorens grønspættebog, og endelig er der en række gode eksempler på, hvad spindoktorer har gjort – og kunne have gjort. […] Kjøller er god til at fremdrage eksempler […]
Benny Jacobsen, Gymnasieskolen

”Kjøller er ikke ude på kynisk at nedgøre de demokratiske idealer. Han vælger blot at fokusere på det felt, hvor det parlamentariske sytstem forandrer sig med størst hastighed, og hvor dets problemer derfor tydeligst kommer til udtryk, nemlig i kommunikationen mellem politikere og befolkning. […] For at disse forbrugere [borgerne] ikke skal være helt ”lost” i al markedsgøglet, sætter han sig for at blotlægge ”konkurrencebetingelserne” for dem. Det er der kommet en underholdende bog ud af, som samtidig vil være håndbog for såvel spindoktorer og politikere som ”forbrugere”.
Henrik Borup Nielsen, tidsskriftet Slagmark

Se forsiden i stort format

Tilføjelse til forordet ved udgivelsen som e-bog, 2014:

Teksten er i princippet den samme som i første udgave 2001. Alle originalens sidehenvisninger er dog ændret til kapitelhenvisninger. Og originalens stikordsregister er fjernet. I stedet er der placeret en total indholdsoversigt med alle bogens overskrifter i bogens bageste del.
Men da jeg genfandt filen til første udgave, så jeg så også at der i den mappe på computeren som rummede filen fra 2001, lå et par nyere versioner af teksten hvor jeg, senest i 2005, havde indført er par små udvidelser i manuskriptet. De bestod udelukkende i at der var tilført yderligere et par regler i kapitel 15 ”Spindoktorens grønspættebog”.
I originalen var der i alt 9 regler. Der var nu kommet yderligere disse regler til:

• Regel 9: Den indbyggede variation og fokusering
• Følgeregel 10 B: Spar dine angreb til rette tid og sted
• Regel 11: Virkelighed er når spindoktoren er med på billedet.

Det har så medført at originalens regel 9 nu har fået et højere nummer. I øvrigt er der kommet lidt supplerende materiale ind i det der nu hedder Regel 10: Den bedste sikring af fremtiden er gode historier på lager.
Man kan mene at jeg benhårdt burde have udeladt disse regler (og det supplerende materiale) af denne e-udgave da de jo ikke indgik i originalen. Men da reglerne egentlig burde have optrådt allerede i førsteudgaven i 2001, har jeg altså ladet dem indgå i denne principielt ureviderede e-version af p-bogen Spindoktor fra 2001.

Læs om modtagelsen af Spindoktor i 2001, bl.a. citater fra anmeldelser og mine svar – og læs min konklusion på mediernes modtagelse af bogen.

Jeg har i Den politiske komedie. At forstå politik uden at forstå sagen (2011) arbejdet videre med væsentlige emner i Spindoktor på basis eksempler fra perioden op til 2011.

Køb bogen på SAXO.com (e-bog)Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.