Det ideelle demokrati uden vælgere

Visionen ’demokrati uden vælgere’ svarer helt til visionen ’DSB uden passagerer’ og ’Skolen uden elever og forældre’. Visioner som trøster og styrker mange ledere og ansatte i de pågældende institutioner når virkeligheden presser sig allermest på i sin ufuldkommenhed

I en kronik i Jyllands-Posten d. 6. januar gør to professorer i statskundskab, Jens Blom-Hansen og Kasper Lippert-Rasmussen, opmærksom på at de beløb på finansloven som politikerne så dramatisk forhandler om hvert år i november, kun udgør mindre end 1 procent af finansloven. De øvrige 99 procent passerer helt uanfægtet år efter år. De mener at pressen svigter sin opgave med at skabe interesse og debat omkring disse 99 procent.

Professorerne sætter klarsynet fingeren på problemets kerne: politikernes frygt for vælgerne. Det sker ved en kæde af retoriske spørgsmål:

”Hvem kritiserer forsvaret i en tid, hvor Danmark er i krig? Hvem har lyst til at lægge arm med Politiforbundet om politiets bevillinger? Hvem vil tage en diskussion med erhvervslivets organisationer om erhvervssubsidier? Eller med de studerendes organisationer om SU'en og de gratis uddannelser? Det er også vælgermæssigt livsfarligt at sætte spørgsmålstegn ved folkepensionen eller børnechecken.”

Læs videre om Dansk politik går direkte i vælgerne uden omsvøb og dikkedarer, Politik som tv-føljeton, Nåleøjet for detaljer, Elitens utidige jamren over verdens bedste demokrati
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.