Løftebrud

Er den nye regering skyldig i løftebrud? Et ordentligt svar kræver en præcis forståelse af hvad et løfte er. Jeg svarer i det populærvidenskabelige tidsskrift Mål og Mæle's decembernummer .

Redaktionen bad mig oprindeligt svare en læser som bl.a. havde spurgt: ”


"Jeg kunne godt tænke mig at få belyst hvad løftebrud betyder. Under den sidste valgkamp lovede oppositionen (den nuværende regering) mange ting, som nu ikke er blevet til noget. Helle T-S siger det ikke er løftebrud. Har hun ret?"


Men det er ikke let at svare på få linjer. Så det blev til et par sider som redaktionen så ophøjede til at være en artikel. Den begynder således:

"For at bryde et løfte, må man have givet et løfte. Og for at kunne give et løfte skal man opfylde flere betingelser, bl.a. disse:


  1. Det man lover at gøre, skal være en handling, H, i en fremtidig situation, S

  2. H skal have værdi for den man giver løftet til

  3. H må ikke være noget som ville ske af sig selv

  4. H skal være noget som man er i stand til at levere.Den nye SRSF-regering som tiltrådte i begyndelsen af oktober 2011, er af oppositionspolitikere og medier blevet mødt af en omfattende kritik for løftebrud. Kritikken drives ikke af en akademisk interesse for at udforske løfter. Kritikken skyldes konkurrencen om vælgerne. Hvis vælgerne synes at en politisk aktør har begået løftebrud, så mister den politiske aktør troværdighed hos vælgerne, og stemmerne vandrer så andre steder hen.

Man bryder sit løfte om at gøre H, hvis man undlader at gøre H. Også ved løftebrud er der flere betingelser som skal være opfyldt, bl.a. disse:

a. Situationen S er indtrådt

b. Både den oprindelige løftegiver og løftemodtager eksisterer i S.


Disse betingelser for løfter og deres eventuelle brud er alle parter enige om. Den politiske strid om løftebrud eller ej, gælder derfor udelukkende om en politisk aktør har eller ikke har overholdt disse betingelser."

Læs resten af artiklen

Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Writer's choice 2018

Nogle grovheder er værre end andre.