Underviseren som påvirker

Jo mere eleverne værdsætter lærerens person, jo bedre muligheder har læreren for at påvirke. Hvordan får læreren eleverne til at elske sig mest muligt?

Undervisning er i høj grad mundtlig kommunikation. Og målet er at give eleverne viden, færdigheder og holdninger.

Jo mere eleverne værdsætter lærerens person, jo bedre muligheder har læreren for at påvirke. Hvordan får læreren eleverne til at elske sig mest muligt? Hvordan bruges påvirkningsteknikker mest hensigtsmæssigt når undervisningen planlægges som forløb, i den enkelte time, i den individuelle vejledning og ved eksamen?

Oplægget vil – hvis det går efter planen – give en række konkrete, anvendelige svar som bygger på mine teoretiske indsigter og personlige erfaringer gennem 30 års praksisorienteret undervisning.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk