Det talte ord gælder

undersøgelser viser, at mange har svært ved at holde en tale. Visse kvinder siger, at de hellere vil føde et barn. Nogle mænd, at de hellere vil dø.

Du har lavet et skriftligt oplæg, men du skal også præsentere det mundtligt på et møde.

Du skal holde tale, fordi en kollega eller et familiemedlem har en mærkedag.

Hvis du er sikker på, at du klarer begge situationer til karakteren 12, så er dette foredrag ikke noget for dig.

Samtidig med, at internettet kommer mere og mere til at smelte sammen med tv, bliver det stadig vigtigere, at du kan stille dig op og tale. Din krop er dit medium og bliver det mere og mere. Men undersøgelser viser, at mange har svært ved at holde en tale. Visse kvinder siger, at de hellere vil føde et barn. Nogle mænd, at de hellere vil dø. Dette foredrag kan hjælpe dem. Mange, som godt kan lide at holde tale, taler for længe. Dette findes der også råd for i foredraget. Kort sagt: Dette er foredraget for og imod talere.

Det er ved intensiteten og den totale overgivelse til publikum, at den særligt gode taler adskiller sig fra mængden af talere, som ”bare skal have det overstået uden for mange varige skader”. Det er ikke bare en tale, der holdes. Det er en enestående begivenhed, man er med i, og dens succes eller fiasko afhænger af hver enkelt tilstedeværende. Den gode taler uddelegerer ansvaret for begivenheden til tilhørerne – og får dem til at acceptere det.

Det er dette, der gør det, at lære at holde tale, til en personlig udviklingsproces. Når du finder og udvikler dine virkemidler, oplever du stor tilfredsstillelse og får lyst til at eksperimentere videre. Du opdager, at du er og kan mere, end du tror – hvad enten du står over for familiemedlemmer, ansatte, brugere, kunder, kolleger eller chefer. Eller også opdager du, at du er nøjagtig lige så elendig en taler, som du altid har været, men så har du forhåbentlig haft det skægt under foredraget.

Bygger bl.a. på Aschehougs store bog om at holde tale (2002).

Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk