Dansk sprog som hit i undervisningen

Efteruddannelseskurser i dansk sprog for gymnasie- og hf-lærere

Kurset tilpasses skolens dansklærergruppe. Et almindeligt forløb består af 3 gange a 4 timer. Ugedagen veksler. Der undervises hveranden uge.

Emnerne kan fx være:

  1. Argumentation

  2. Sproghandlinger

  3. Spindoktori


Undervisningen gribes an så konkret som muligt: Jeg leverer en række erfaringer belagt med opgaver som jeg har haft gode erfaringer med. Det er en fordel hvis der er tid til at deltagerne kan producere opgaver og (dele af) undervisningsforløb som kan diskuteres på kurset. Men kurset kan også køres som rent indspark fra mig -- i tæt dialog med deltagerne.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk