Tekst for viderekomne

10-09-2004: Tekst for viderekommne -- tekstproduktion og sproglig rådgivning er en introduktion for studerende på de videregående uddannelser. Den gør folk der skal arbejde professionelt med at producere tekster, bedre til at producere egne tekster. Bogen viser hvordan man kan skrive forståeligt, argumentere effektivt og fortælle en god historie der fanger læseren. Og hvordan man videnskabeligt kan forklare at man gør det.

Enhver modtager skaber sig en opfattelse af afsenderen som en personlighed. Det gælder uanset om afsenderen er et individ eller en organisation. At opfatte afsenderen som en personlighed er en forudsætning for at forstå og acceptere informationerne i teksten. I denne proces vil modtageren søge om bag den officielle, bevidste selvfremstilling og situationsopfattelse som afsenderen stiller klart til skue. Når denne afsløringsproces skal styres, er de implicitte teknikker centrale, fordi de eksplicitte teknikker af modtageren vil blive henregnet til den officielle, bevidste selvfremstilling.

Blandt de implicitte teknikker kommer valg af sproglig stil ind som et stærkt redskab fordi stilen for mange almindelige modtagere vil ligge uden for det de er bevidste om. Det samme gælder komposition. En sproglig stil og en vellykket komposition virker kun hvis modtageren overgiver sig til dem – uden analytiske forbehold. Og det gør almindelige modtagere, medmindre stilen og kompositionen er så dårlig at disse elementer gør opmærksom på sig selv. Tendensen er at en teksts sproglige stil opfattes som udtryk for et sandt følelsesliv og kompositionen som en form for sagernes iboende struktur. Altså hvis teksten er vellykket. Derfor er en god tekst ikke bare et spørgsmål om korrekthed og æstetik. En god tekst er grundlaget for at du kan komme ind under huden på modtageren og nå dit mål.

Forlaget Samfundslitteratur
1. udg. 1. opl. 2004
367 sider
ISBN: 87-593-1120-7

Læs mere om bogen

Køb bogen fx hos forlaget eller på SAXO.com

Kronikker

Kronikker som handler om væsentlige sider af 'Den politiske Komedie':

Berlingske 20-07-2012: Demokratiets kroniske jammer

Information 15-06-2011: Politk som TV-føljeton

Jyllands-Posten 25-01-2011: Ideelt demokrati uden vælgere

Weekendavisen 13-08-2010: At forstå politik uden at forstå sagen. Fik i avisen titlen 'Fantastiske fortællinger'.

Berlingske Tidende 21-07-2010: Mens vi venter på Den store Leder

Information 16-04-2010: Public service-tv som propaganda. Fik i avisen titlen 'Dronningens dag på alle kanaler'.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk
 
Læs om bogen
Læs om bogen
Læs om bogen