Politisk argumentation

21-10-2014: "Politisk argumentation. En teori om offentlig politisk argumentation i et velfærdsdemokrati" udgivet som e-bog. Den udkom første gang som p-bog i 1991. Selv om det er en videnskabelig afhandling med alt hvad dertil hører, så fik den overraskende fine anmeldelser i dagspressen

Bogen er en urevideret e-version af den p-bog af samme navn som udkom i 1991.

Hvordan dannes og ændres vores virkelighed og værdier? Hvordan omsættes en ændret virkelighedsopfattelse til politiske handlinger? Og hvordan udnytter partier og medier sådanne ændringer til at styrke sig selv? Den teori som opstilles i ”Politisk argumentation”, skal bl.a. besvare disse spørgsmål. Overført på Danmark lyder nogle af teoriens hypoteser således:


  • Den offentlige konkurrence mellem de borgerlige partier og Socialdemokratiet består i at finde brugbare pressehistorier. Den ideologiske debat er uden stemmemæssig betydning.

  • En forværring af økonomien medfører en mere positiv mediedækning af de borgerlige partier, og en mindre positiv af Socialdemokratiet. Det omvendste sker ved en forbedring af økonomien.

  • Et skift i tendensen i et mediums politiske reportager ledsages af et skift i den modsatte retning i mediets lederkommentarer.Bogen er en videnskabelig afhandling som især henvender sig til forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab. Bogens projekt er at bygge en model af demokratiet som kan forklare grundlæggende træk ved den offentlige argumentation og debat, dvs. partiers og mediers konkurrerende fremstillinger af demokratiets virkelighed.

Se forsiden i stort format

Sagt om bogen:

”Det er en anbefalelsesværdig bog for folk med faglig herunder snæver praktisk interesse i omsætningsforholdet mellem politik og offentlighed. (Poul Erik Tøjner i Weekendavisen).

”Ligesom et spil Matador nok kan give anelse om nogle af de mekanismer, der fungerer i en markedsøkonomi, kan Kjøllers model tydeliggøre træk i velfærds-demokratiet. Men dækkende beskrivelser er der ikke tale om.” (Erik Meier Carlsen i Det Fri Aktuelt)

”Mediefolk, politikere og politiske iagttagere vil nok savne nogle nuancer, og det er en pris der skal betales ved enhver modelvirksomhed, men bogen er et interessant og provokerende bud på hvad det er for nogle helt grundlæggende bevægelser der foregår i den indenrigspolitiske debat. Interessant fordi den prøver at finde det generelle og det karakteristiske ved debattens form og forløb, og provokerende fordi den ved at opstille modellen indirekte forudsiger hvordan debatten vil forme sig fremover på bestemte betingelser.” (Ib Poulsen i Politiken)

Læs anmeldelser af bogen i Weekendavisen, Det fri Aktuelt, Berlingske Tidende, Politiken, Jyllands-Posten og flere andre her.

Køb bogen på SAXO.com

© 2014 Klaus Kjøller
Forside: 1991-udgavens forside er indlejret.
Published by SAXO.com
Bogen er sat med ePub Maker 1.7
ISBN 9788740489705
2. udgave, version 21-10-2014 11:35 (første version: 19-10-2014); 1.udg. Borgens Forlag, 1991)
Pris 73 kr.

Kronikker

Kronikker som handler om væsentlige sider af 'Den politiske Komedie':

Berlingske 20-07-2012: Demokratiets kroniske jammer

Information 15-06-2011: Politk som TV-føljeton

Jyllands-Posten 25-01-2011: Ideelt demokrati uden vælgere

Weekendavisen 13-08-2010: At forstå politik uden at forstå sagen. Fik i avisen titlen 'Fantastiske fortællinger'.

Berlingske Tidende 21-07-2010: Mens vi venter på Den store Leder

Information 16-04-2010: Public service-tv som propaganda. Fik i avisen titlen 'Dronningens dag på alle kanaler'.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk
 
Læs om bogen
Læs om bogen
Læs om bogen