Forskningsemner
Leder
Videnskabelige publikationer
Undervisning

Videnskabelige publikationer

Videnskabelige afhandlinger, introduktioner, undervisningsbøger og populærvidenskab.


Videnskabelige arbejder
Videnskabelige arbejder: Vælgeren og Partiprogrammerne (1973, 2014), »Sælges: dansk politik« (1976), Mod en Argumentationsteori (1978), Politisk argumentation. En teori om offentlig politisk argumentation i et velfærdsdemokrati (1991, 2014). Også Tekst for viderekomne (2004) bør indgå her, selv om den har form af en introduktion.


Introduktioner: undervisningsbøger og populærvidenskab:
bl.a. Sprogbrugsbegreber (1975), antologien Analyser af Sprogbrug 1-3 (redaktion og bidrag) (1975-76), Gode Grunde? Introduktion til argumentationsanalyse (1980), Få din vilje! - tal og skriv effektivt (1996), Image - effektive råd til virksomheden om sprog og kommunikation (1997, 2.rev.udg. 2014 opdateres løbende), Aschehougs store bog om at holde tale (2002), Tekst for viderekomne – tekstproduktion og sproglig rådgivning (2004).

Introduktionerne er for forskellige niveauer: almindeligt interesserede, gymnasium, begyndende eller viderekomne universitetsstuderende.


Popularisering: jagten på den almindelige dansker
Projektet Offensiv forskningsformidling
Jeg har skrevet en del bøger til almindelige danskere. De kan samles under projekttitlen Offensiv forskningsformidling. Den første var Aktiv seer eller Hvordan jeg lærte at elske politikerne (1977). De seneste er Manipulation -- en håndbog (2. rev. udg 2007; 1. udg. 1991), Den politiske komedie (2011) og E-håndbog for undertrykte (2013 med senere opdateringer). Den sidste bog i projektet er forhåbentlig ikke udkommet endnu da projektet Offensiv forskningsformidling formentligt vil køre så længe jeg lever.

Formålet i projektet er at indsamle erfaringer om formidling gennem genre- og stileksperimenter med offensiv formidling af pragmatiske emner. Offensiv vil sige: formidling som hverken forudsætter faglig interesse eller tvang hos læserne.

Herved står den offensive formidling i kontrast til den (defensive) formidling som foregår 1) i skolen eller på universitetet (tvangslæsere) og 2) til ”en sproginteresseret tandlæge i Viborg”, altså til folk som i forvejen brænder for emnet som amatører.

Titler: Aktiv seer (1977), Sprogets vej til sindets fred (1982, 2. rev.vej 2010, 2014) Ud mæ' sproget! (1991), Manipulation - en håndbog (1991, 2.rev.udg. 2007), Den tv-skabte virkelighed (1992), Snyd ikke dig selv ved eksamen (1993, 2.rev.udg. 2014), Hej Danmark! Ti toppolitikere taler ud (1993), Jeg elsker dig. Forførerens håndbog (1994), Brug dit hoved! Lad dig ikke kværne ned (1994), Skriv bedre opgaver (1995, 2.rev.udg. 2014), Overbevis dig selv (1997), Netværk på godt og ondt (2004, 2007). Projektets teoretisk-analytiske efterbehandling findes foreløbigt i "Om valg af billeder i offensivt formidlende tekster: 4 eksempler" i Fausing & Redvall (red.) I billedet er alt muligt København: Tiderne Skifter 2000, s. 323-347. Manus til denne artikel er offentliggjort på nettet.

Se min publikationsliste her.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk