Foredagsholder
Referencer

Arrangementer og emner

Igennem årene har jeg bl.a. optrådt med disse emner for de nævnte målgrupper:

 • Sådan opbygger og vedligeholder du dit netværk og Sådan bliver du en god formidler for Finansministeriet, Økonomistyrelsen
 • Massekommunikation – at informere publikum og frivillige for sammenslutningen af Danske Festivaler.
 • Netværk på godt og ondt i Kulturstyrelsen – for danske ambassadører og folk i udenrigstjenesten i forbindelse med indsatsen for udbredelsen af dansk kultur i udlandet
 • Netværk på godt og ondt i flere netværk af danske ledere inden for det offentlige og private
 • Kommunikation og samarbejde i en dansk afdeling af en nordisk virksomhed
 • Netværk på godt og ondt på fagforenings konference for ledere og tillidsrepræsentanter
 • Netværk på godt og ondt for ansatte i et amt
 • Efteruddannelseskurser i dansk sprog for gymnasie- og hf-lærere. Kurserne foregår på skolerne i gruppen af dansklærere. Kurserne omfatter bl.a. ”Sproglig praksis” (= skriftlig og mundtlig fremstilling), argumentation, sproghandling og spindoktorering.
 • Humor i ledelse og kommunikation i netværk af topledere i det offentlige og i erhvervslivet
 • Netværk på godt og ondt i netværk af skoleledere, i netværk af yngre statskundskabsfolk og i netværk af unge idrætsudøvere
 • Formidling for forskere ved et lærermøde på et naturvidenskabeligt universitetsinstitut
 • Mundtlig eksamen ved et seminariums kulturarrangement
 • Netværk på godt og ondt ved en interesseorganisations generalforsamling
 • Mundtlig argumentation og formidling på ministerielt kursus for VUC-undervisere
 • Kritik og rådgivning på offentligt gå-hjem-møde på et universitet og ved fagforeningsarrangement for sprogfolk
 • Dansk sprog på humanistisk fakultets efteruddannelseskursus for dansklærere på gymnasium/ hf
 • Mit brutto-forfatterskab, eller: Revl og krat i formidling på møde for et universitets kommunikationsmedarbejdere
 • Skrivning af opgaver på et seminarium
 • Vejledning af ph.d.-studerende som skriver afhandlinger på basis af praktisk arbejde i erhvervslivet – for mulige kommende erhvervs-ph.d.-studerende på et humanistisk fakultet
 • Kunsten at holde en god tale på temadag i et amt
 • Manipulation og bluff på ugekursus i forhandlingens psykologi på en højskole.
 • Netværk på godt og ondt på aftenarrangement i et oplysningsforbund
 • Manipulation og image på et kontaktmøde mellem universitetsledelse og erhvervsliv
 • Netværk på godt og ondt i en offentlig forskningsinstitution
 • Manipulation på medlemsseminar for arbejdsledige i en fagforening
 • Kritik og rådgivning på sommeruniversitet i en fagforening
 • Image, værdier og kommunikation på en virksomheds kommunikationskonference
 • Offensiv formidling på højere læreanstalt
 • Manipulation på eftermiddagsmøde i en kommunes tekniske forvaltning
 • Underviseren som påvirker på kursus for undervisere på de sociale uddannelser
 • Flid, fedt og snyd? Om netværks betydning i arbejdslivet på fagforenings efteruddannelse
 • Netværk på godt og ondt i netværk af selvstændigt erhvervsdrivende
 • Netværk på godt og ondt for konsulenter i et idrætsforbund
 • Politikere, medier, erhverv, vælgere og demokrati på brancheorganisations årsmøde


Dansk sprog som hit i undervisningen
Efteruddannelseskurser i dansk sprog for gymnasie- og hf-lærere
 
Den politiske Komedie
DJØF'erne har taget patent på at forstå politik gennem økonomisk og juridisk substans. Men politik er fuldt forståeligt som en TV-føljeton for alle og enhver. Og sådan bør det være i et demokrati.
 
Det talte ord gælder
undersøgelser viser, at mange har svært ved at holde en tale. Visse kvinder siger, at de hellere vil føde et barn. Nogle mænd, at de hellere vil dø.
 
Image
Dårligt image giver færre kunder, faldende aktiekurser, skrumpende bevillinger og politisk svaghed.
 
Løgn og ledelse eller: Lederens otte gode grunde til at tale usandt
Ingen leder kan have et naivt sandhedsbegreb, som går ud på, at man altid siger sandheden, hele sandheden og kun sandheden.
 
Manipulation
Hvordan du gør det, og hvordan du afslører det i parforholdet, på jobbet, i politik og i ledelse.
 
Netværk på godt og ondt
Jo flere du kender, jo bedre muligheder har du. Måske. For nogle trækker ned, andre trækker op.
 
Offentlig sprogbrug eller offipyk
Hvorfor skriver de offentlige væsner uforståeligt til borgerne - og er der noget at gøre ved det?
 
Spindoktorens grønspættebog
Er det medierne eller politikerne, der har magten? Det går op og ned. Men reglerne for effektiv mediestyring er konstante, og den, der ikke respekterer dem, bliver sorteper
 
Underviseren som påvirker
Jo mere eleverne værdsætter lærerens person, jo bedre muligheder har læreren for at påvirke. Hvordan får læreren eleverne til at elske sig mest muligt?
 
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk