Forskningsemner
Leder
Videnskabelige publikationer
Undervisning
 

på Københavns Universitet 1978-2015. Adjunkt 1974-78, undervisningsassistent 1972-74

Det væsentlige i undervisning og vejledning

Jeg vejledte især i opgaver som omfatter sprog- og kommunikationsrådgivning. Andre stikord er massekommunikation, politisk kommunikation, interaktion, kulturanalyse, organisation, ledelse, ideologi, indoktrinering, indholdsanalyse, sprogfilosofi.

Hvordan vejleddte jeg? Se oversigt over min vejledning her. Her kan du bl.a. også se indholdsresumeer af specialer jeg har vejledt. Og af ph.d.-studerendes projekter.

Emner som jeg forsker i
Jeg forskede og forsker stadig i pressens formidling af den politiske virkelighed, politisk sprogbrug, sprog og virkelighed, argumentation, manipulation og image. Desuden særligt: Hvordan sprog- og kommunikationsrådgiveren bedst får klienten (fx chefen, organisationen eller ”den almindelige dansker”) til at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Både i tv, i netkommunikation og i rådgiverens ansigt-til-ansigt-kommunikation spiller den mundtlige kommunikation en afgørende rolle. Dette klassiske retoriske felt indgår derfor med ret stor vægt i det jeg beskæftiger mig med.
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Min Hobby

Når det kommer til stykket er min hobby i dag nok nærmest at gå lange ture ved havet, gerne steder helt uden mennesker. Men jeg kan godt selv se at det lyder underligt at have som hobby, derfor har jeg besluttet at min hobby er musik

Hvad kan en magister?

Det er som om at det er ret ligegyldigt om man studerer det ene eller det andet. Bare man er magister.

Universitetslektorens selvopgør

Træerne i vi gamle oprøreres haver er nu blevet så store at vi er nødt til at fælde dem inden de vælter ned og kvaser udestuen. Det er ikke barnepjat for en bugsvær lektor. I kan ikke forlange mere oprør fra os. Derfor dette oprop til vor tids universitetsungdom.