Forskningsemner
Leder
Videnskabelige publikationer
Undervisning

Forskningsemner

Jeg forsker i pressens formidling af den politiske virkelighed, politisk sprogbrug, sprog og virkelighed, argumentation, manipulation og image. Desuden særligt: Hvordan sprog- og kommunikationsrådgiveren bedst får klienten (fx chefen, organisationen eller ”den almindelige dansker”) til at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Både i tv, i netkommunikation og i rådgiverens ansigt-til-ansigt-kommunikation spiller den mundtlige kommunikation en afgørende rolle. Dette klassiske retoriske felt indgår derfor med ret stor vægt i det jeg beskæftiger mig med.Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk