Foredagsholder
Referencer
 

Mission og vision

Hvis man gerne vil høre mig tale om det, som bøgerne handler om, så gør jeg det gerne – og med taknemmelighed. Det er en stor glæde at få sine ideer udbredt til gavn og fornøjelse for flest mulige interesserede.

Læs mere om bogen
Men det vigtigste er, at dem man taler til, kan bruge det, man siger, til noget. Eller i det mindste bliver underholdt eller oplyst, gerne begge dele på én gang. Derfor taler jeg også gerne om noget, som jeg ikke direkte har skrevet en bog eller en artikel om. Dog aldrig ting, jeg ikke har en pind forstand på, som fx Læså-profilen, polypdyrenes parringsritualer, dansk folkedans og aktieselskabslovgivningen.

Læs kommentaren "Tal eller dø. Selv om man har undervist på universitetet i 20 år, kan man lære meget ved at drage ud på landevejene. Et forslag til efteruddannelse i mundtlig formidling."

Det er aldrig kedeligt eller rutinearbejde at finde bærebølgen til dem, der lytter. Det kan være 3.g’ere på vej til eksamen, kommunikationschefer i det offentlige, nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i BUPL, forlagsredaktører, et netværk af unge, kvindelige djøffer eller de ansatte i en mellemstor produktionsvirksomhed. Det kan være en formiddag, hvor alle sidder helt fremme på stolene, eller det kan være efter en bedre middag i en langt mere tilbagelænet tilstand. Det kan også være så meget andet. Danmark er måske lille i udstrækning, men der er stor variation i, hvordan dem, man taler til, reagerer.

Det er det, der gør det til en udfordring at holde foredrag. Det er aldrig det samme. Det er et nærvær, der skabes af de tilstedeværende i et historisk øjeblik. Hvis det ikke lykkes, sidder man bare og ser på én, der taler, mens man tænker på noget andet.

Læs om bogen "Tal familien op til fest. Håndbog i familietaler".

Læs om min bog om at holde tale (og foredrag).
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk

Lektor på landevejene

At holde en forsamling af det danske folk fangen med en tale eller et foredrag stiller helt andre krav end at undervise et universitetshold. Ikke nødvendigvis større krav, men helt anderledes krav.

Takketale for Nobelprisen

Det vanskelige ved takketalen er ikke så meget at få folk til at begribe storheden i det man har udrettet. Det er jo det man skal takke dem for at de allerede gør. Udfordringen er at udtrykke en tilpas ydmyghed så man vinder alles velvilje selv om man har en tordnende succes som gør alle misundelige.