Faglig formidler
Skønlitterær forfatter
Anmeldelser
 

Faglig formidler

Først kom undervisningen. Så kom fagbøgerne og artiklerne. Så kom medierne og krævede kommentarer. Og så på det sidste er der også kommet romanerne.

Det passer ikke at undervisningen kom først. Ikke helt først. Allerførst sad jeg og skrev mit universitetsspeciale -- altså den store afsluttende opgave. Det var meget teknisk og hed Sætningsskemaernes teori. En skitse til en analytisk beskrivelse af dansk syntaks (1971). Jeg ikke bare skrev det; jeg levede i det mens jeg skrev det. Men da det var afleveret, oplevede jeg at der var et misforhold mellem den energi og de forhåbninger som jeg havde puttet i det, og så den respons jeg mærkede. Jeg mente at det måtte være muligt at bruge sin tid på at producere noget som stadig var videnskabeligt solidt funderet, men som samtidigt var mere udadvendt. Og det gjorde jeg så. Og det har jeg fortsat med lige siden. Men jeg har til stadighed indimellem også skrevet ret specielle ting som udelukkende henvender sig til faglige kolleger og viderekomne universitetsstuderende.

Undervisning som inspiration
Men efter jeg blev ansat på universitetet har undervisningen ofte været en meget væsentlig inspiration for mig. Det jeg skriver, udspringer typisk af min undervisning. Jeg synes at der mangler en bog, eller at dem der er, ikke er helt hensigtsmæssige. Så laver jeg én, så godt jeg nu kan, godt hjulpet af de studerende som jeg underviser eller vejleder. Derfor har jeg efterhånden fået lavet en del introduktioner.

Det gælder overblik og sammenhæng
Men der er også andre kilder til mine bøger. Jeg finder den største videnskabelige udfordring i at få overblik og sammenhæng. Jeg trækker hellere end gerne på de iagttagelser andre har gjort, dvs. på andres empiri. Jeg synes ikke at dansk sprog- og kommunikationsforskning generelt er underforsynet med empiriske resultater. Fx indgår indsamling af facts næsten i enhver ph.d.-afhandling inden for området. Derimod synes jeg at der er en iøjnefaldende mangel på nye teoretiske tanker som kan gøre alle de mange iagttagelser teoretisk interessante ud over det mest jordnære.

Kedsomhed som alarmknap
At en bog (eller en artikel) er æstetisk vellykket, er væsentligt for mig, uanset om den er faglitterær eller skønlitterær. Æstetik er et interessant begreb som ikke kun bruges af humanister og lyrikere, men også af så forskellige faggrupper som bureaukrater og matematikere til at karakterisere deres præstationer. Det væsentligste kriterium på mislykket æstetik er kedsomhed.

På markedsvilkår
Det har også gennem årene vist sig at det er et kvalitetskriterium for mig at det jeg laver, interesserer så meget at det økonomisk hviler i sig selv. Alt jeg har skrevet, er udgivet på almindelige forretningsvilkår – bortset fra Mod en argumentationsteori (Akademisk 1978) og Politisk Argumentation (Borgen, 1991) som fik støtte fra Det humanistiske Fakultets daværende Publikationskonto. Alt andet er helt ustøttet af forskningsråd, fonde og lignende. Dvs. at det altså er lavet uden at jeg samtidig har været frikøbt fra undervisning, vejledning og administration i mit lektorjob. Jeg skriver bedst lidt i det skjulte, bl.a. fordi jeg sjældent i forvejen ved hvordan det udvikler sig. Så tanken om projektansøgninger har aldrig appelleret til mig. LIgesom jeg heller aldrig af min familie har fået lov til at bruge undskyldningen om at skrive på en bog til at få orlov fra hverdagens banale udfordringer.

Stamtavle
Se (næsten) alle bøgernes familierelationer på slægtstavlen.
Tal folket op til dåd. Håndbog for politiske talere
01-03-2018: Lær af gode eksempler: Winston Churchills tale d. 8. juni 1940 ”This was their finest hour”, Anders Fogh Rasmussens ”Smagsdommertale”, Martin Luther Kings ”I have a dream”-tale.
Læs mere
 
"Tak fordi du kom". Realityshowet DEMOKRATI
14-05-2017: Public service-mediernes studieværter og ordstyrere er realityshowet Demokratis modsvar til embedsmanden i den politiske satireserie ”Yes, Minister”. I stedet for departementschefen, der siger ”Javel, hr. minister”, så har vi studieværten, der siger ”Tak, fordi du kom.”
Læs mere
 
Tal familien op til fest. Håndbog i familietaler
27-03-2017: Gid denne lille bog vil være til gavn og fornøjelse for enhver familietaler, som åbner den. Hvis bogen åbner øjne, er det fint. Hvis den også åbner munde og ører, er det perfekt. Lad der blive lyd! Lad der blive fest i familien!
Læs mere
 
Snyd ikke dig selv ved eksamen, 2.rev.udg.
27-11-2016: Klassikeren og bestselleren 'Snyd ikke dig selv ved eksamen' som udkom i 11.000 eksemplarer op gennem 1990erne, udkommer her i en opdateret, revideret 2. udgave som paperback. Udkom i 2013 som e-bog.
Læs mere
 
Det politiske sprog. Nødvendige løgne, platheder og bullshit
26-09-2016: Det politiske sprog er lige så umuligt at rokke med jammer, som det bornholmske grundfjeld er umuligt at rokke med klask fra en røget sild. Æd derfor silden, og nyd sproget i al dets skønhed og gru ved hjælp af denne bog.
Læs mere
 
Klaus Kjøller
T: (+45) 20 74 34 12
E: klaus@kjoeller.dk